Assoc. Prof. Esra UĞUR


Faculty Of Health Sciences, Nursing


Research Areas: Nursing

Metrics

Publication

116

Citation (WoS)

111

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

124

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Thesis Advisory

26

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Hemşirelik Esasları (Dr), Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Coaching skills and self-efficacy perceptions of nurse managers

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Hemşirelik Esasları (Dr)

2005

2005

Postgraduate

Nurses' views on the quality of work life and affecting factors

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Research Areas

Nursing

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing

2011 - 2015

2011 - 2015

Assistant Professor

Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Lecturer PhD

Winona State University, College Of Nursing And Health Sciences, Nursing

2002 - 2005

2002 - 2005

Research Assistant

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Ethics Committee Member

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Basic Principles and Practices in Nursing

Undergraduate

Undergraduate

Health Assessment

Postgraduate

Postgraduate

Sağlığı Değerlendirme ve Klinik Karar Verme

Postgraduate

Postgraduate

Intensive Care Nursing I

Doctorate

Doctorate

Ethics and Values in Nursing

Doctorate

Doctorate

Bilim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Intensive care Nursing II

Postgraduate

Postgraduate

Critical Thinking in Nursing

Undergraduate

Undergraduate

Nursing Services Management

Doctorate

Doctorate

Hemşirelikte Yönetim Kavramsal Temelleri ve Felsefesi II

Undergraduate

Undergraduate

Nursing and Leadership Process

Advising Theses

2023

2023

Doctorate

Development of Performance Criteria for Nurse Managers

Uğur E. (Advisor)

N.ALTUN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Job Analysis of Nurses Working in the Internal Medicine Service

Uğur E. (Advisor)

S.YILMAZ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Job Analysis of Nurses Working in Surgical Intensive Care Unit

Uğur E. (Advisor)

R.ÇETİNKAYA(Student)

2016

2016

Postgraduate

The effect of nurses attitude toward productivity on leaving job

Uğur E. (Advisor)

Ö.MUSTAFABAYLI(Student)

2016

2016

Postgraduate

Job analysis of nurses working in surgical wards

Uğur E. (Advisor)

S.AKBAŞ(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Çevrimiçi Objektif Yapılandırılmış Beceri Sınavı: Deneyim Paylaşımı

UĞUR E., YILDIZ ÇELİK H., DEMİRAY T., KARABACAK Ü.

6.Ulusal 2.Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.143

2022

2022

Covıd-19 Nedeniyle Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımı ve Hemşirelik İmajına Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Kahvecioğlu Y., Uğur E.

6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.258 Sustainable Development

2021

2021

Uğur E., Karabacak Ü., Yıldız Çelik H., Demiray T.

1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2021, pp.43

2021

2021

Pediatrik yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerde monitörizasyon elektrotlarının değişim süresinin cilt nemine ve durumuna etkisi

Demirci K., Uğur E., Kan Öntürk Z.

Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021, pp.297

2021

2021

Kriz Kaynak Yönetimi Kullanılarak Verilen Simülasyon Destekli Hipoglisemi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Belhan Z., Uğur E., Aksoy M. E.

23. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2021, vol.1, pp.218

2021

2021

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Kan Öntürk Z., Ateş E., Kocatepe V., Uslu Y., Karahan A., Ocaktan N., et al.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Çok Boyutlu Program Değerlendirme Modeli

Karabacak Ü., Kan Öntürk Z., Ünver V., Uğur E., Uslu Y., Kocatepe V., et al.

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.47-57

2020

2020

Yıldız H., Uğur E.

4.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020, pp.273 Sustainable Development

2020

2020

Assessing Intravenous Catheterization Simulation Training of Nursing Students Using Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRs)

Aksoy M. E., Izzetoglu K., Agrali A., Uğur E., Kocatepe V., Kitapçıoğlu D., et al.

International Conference on Human-Computer Interaction, Washington, United States Of America, 19 - 24 July 2020, pp.3-13 identifier

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları Arasındaki İlişki

YILDIZ ÇELİK H., KANIĞ M., UĞUR E., KARABACAK Ü.

5.Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.104

2019

2019

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları

Kumru B. E., Uğur E.

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.65

2016

2016

Bakıma Yönelik Kılavuzların Geliştirilmesi

UĞUR E.

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016

2016

2016

Koroid Pleksus Papillomu Tanısına Bağlı Gelişen Hidrosefali Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

Arslan G., Yayla İ., UĞUR E.

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016

2016

2016

Investigation of Women s Behaviors and Practices Related to Genital Hygiene in a Primary Health Center

YÜRÜGEN B., MOLLAOĞLU M., ÖZKAN TUNCAY F., FERTELLİ T., UĞUR E.

The 3rd International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion, Bangkok, Thailand, 26 - 29 January 2016, pp.137

2015

2015

Bakım Hizmetleri Maliyetinin Kontrolünde Hemşirenin Rolü

UĞUR E.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Bilimsel Etkinlikleri Dizisi: Değişimin Gücü, Bakımın Etkin Yönetimi, İstanbul, Turkey, 07 May 2015

2015

2015

Eğitimden Uygulamaya Yurt Dışı Hemşirelik Deneyimleri

UĞUR E.

Öğrenci Hemşireler Derneği Akdeniz Üniversitesi Temsilciliği Bilimsel Etkinlikler Dizisi, Antalya, Turkey, 27 February 2015

2014

2014

Who Will be the Managers in Healthcare Organizations A Profile study of Nurses in a Health Administration Master s Program

UĞUR E.

6th International Nursing Management Conference, Aydın, Turkey, 27 - 29 October 2014, pp.80

2014

2014

Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama Potansiyelinin Geliştirilmesi

UĞUR E.

Anadolu Sağlık Merkezi Hemşirelik Haftası Bilimsel Programı, İstanbul, Turkey, 16 May 2014

2014

2014

Yurtdışında Bir Akademisyen Gözlemi

UĞUR E.

2. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 12 April 2014

2014

2014

Hemşirelikte Delegasyon ve Güçlendirme

UĞUR E.

9. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yönetici Hemşire Eğitimi Kursu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2014

2014

2014

Uzman Hemşirelik

UĞUR E.

Sağlık-Sen Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 March 2014

2013

2013

Staff Nurse Decisional Involvement in the United States and Turkey

Scherb C., UĞUR E., Specht J., Şen S.

International Nursing Administration Research Conference (INARC), Baltimore, United States Of America, 13 - 15 November 2013, pp.12

2013

2013

Sağlık ve Yaşam Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışlarına Etkisi

BEYDAĞ K. D., UĞUR E., Sonakın C., YÜRÜGEN B.

Sakarya Üniversitesi 2. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, vol.3, pp.105

2013

2013

From Istanbul to Rochester Experiences of a Turkish Academician in USA

UĞUR E.

Winona State university Graduate Programs in Nursing Brown Bag Discussion, Rochester, United States Of America, 05 April 2013

2013

2013

Nursing and Nursing Education in Turkey

UĞUR E.

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Kappa Mu Chapter Guest Presentation and Business Meeting Agenda, Rochester, MN, United States Of America, 25 March 2013

2013

2013

Understanding the Turkish Culture and Needs in Healthcare

UĞUR E.

Inclusivity in Healthcare Education and Practice Conference, Minneapolis, United States Of America, 22 February 2013, pp.4

2012

2012

Performans Değerlendirme

UĞUR E.

7. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yönetici Hemşire Eğitimi Kursu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 March 2012

2011

2011

Nurse Managers Coaching Skills and Self Efficacy Believes

UĞUR E., SABUNCU N.

5th International Nursing management Conference, Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.184-185

2011

2011

Nurses Diabetes Care Approaches and Postgraduate Education Needs in a University Hospital

UĞUR E., Demir H., Akbal E.

10th Congress of the European Federation of Internal Medicine, Atina, Greece, 5 - 08 October 2011, vol.22, pp.96 Sustainable Development

2011

2011

İyi Günde Kötü Günde Hastalıkta ve Sağlıkta Hemşirelerin Kuruma Bağlılığı Nelerden Etkileniyor

UĞUR E.

Sağlık Grubu Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 17 May 2011

2011

2011

Ameliyathanede Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Hatalar ve Sağlık Personelinin Tutumu

UĞUR E., Kara S., Yıldırım S., Akbal E.

7. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, pp.279

2011

2011

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliğine İlişkin Algılamaları

UĞUR E., Çiftçi Ersoy Ö., Semiz Aydın S., Akbal E.

5. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (QPS)., Antalya, Turkey, 13 - 16 April 2011

2010

2010

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi nde Görev Yapan Sağlık Personelinin El Hijyeninde 5 Endikasyona Uyumu

Şen S., SÖNMEZOĞLU M., Akbal E., UĞUR E., Afacan S.

Hastane İnfeksiyonları Kongresi (HİKON), Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.14, pp.205

2009

2009

Hastanelerde Akreditasyon Süreci

UĞUR E.

4. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 08 November 2009

2009

2009

Peer Mentoring Developing Internal Locus of Control as a Way to Empower Beginning Nursing Students

ABAAN E. S., DUYGULU S., UĞUR E.

ICN 24th Quadrennial Congress, Durban, South Africa, 27 June - 04 July 2009

2008

2008

Güvenli Hasta Bakımını Sağlamada Oryantasyon Eğitiminin Önemi Kardiyoloji Kardiyovasküler Cerrahi Hemşirelik Oryantasyon Programı

Engin S., UĞUR E., Uçak B., Akbal E., Ersoy Ö., Şarman Ö., et al.

4. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2008, vol.31, pp.43

2008

2008

Güvenli Hasta Bakımı ve Hemşire Yetkinliğinin Değerlendirilmesi

UĞUR E.

Kent Sağlık Grubu Sağlıkta Akreditasyon Günleri, İzmir, Turkey, 20 - 21 November 2008

2008

2008

İntraaortik Balon Pompalı Hasta Takibinde Hemşirelik Bakımı

Sipahi Ü., UĞUR E., Özhan S., Şimşek E., UĞUR M., Yılmaz A. T.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, vol.16, pp.140

2008

2008

Issues Related to Technology Transfer A Turkish Experience

UĞUR E.

4th International Nursing Management Conference, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.8

2008

2008

A New Method to Indicate Patient Dependency Yeditepe Patient Classification System

UĞUR E., Karamahmut S., Akbal E., TÜRKMEN E., Uçak B., Güngör E. S., et al.

4th International Nursing Management Conference, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.166

2008

2008

Looking To The Development of Nursing System For Quality Patient Care By 5M Approach

UĞUR E., Tunç S., Ersoy Ö., Akbal E.

4th International Nursing Management Conference., Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.86

2008

2008

Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımında Memnuniyeti Etkileyen Faktörler

Oral S., UĞUR E., Akbal E., Yılmaz C.

10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.20

2008

2008

Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına Doğru

UĞUR E.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 13 May 2008

2007

2007

Hemşirelerin İş Yaşamının Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

UĞUR E.

Hacettepe Üniversitesi 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Etkinliği, Ankara, Turkey, 15 May 2007

2006

2006

Nurses Quality of Worklife Evaluations From A Sample of Turkish Nurses

UĞUR E., ABAAN E. S.

3th International Nursing Management Conference, Aydın, Turkey, 9 - 11 November 2006, pp.60

2006

2006

Değişim Yönetimi Vaka Çalışması

UĞUR E.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yönetici Hemşire Eğitimi Kursu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2006

2001

2001

Intensive Care Unit Nursery For Abdominal Gunshut Injuries

UĞUR E.

6th Congress of Balkan Military Medical Comittee, Plovdiv, Bulgaria, 1 - 03 October 2001

Books & Book Chapters

2022

2022

PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ

Kocatepe V., Uğur E.

in: SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ, Hanefi Cem Gül,Cumhur Artuk,Gamze Özbek Güven, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.233-244, 2022

2021

2021

Hemşirelerin Eğitimi ve Kariyer Gelişimi

Uğur E., Şen S.

in: HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ve Hemşirelikte Yönetim Dersi Öğrenci Uygulama Kılavuzu (2 kitap birlikte), Prof. Dr. Ülkü Baykal,Doç. Dr. Emine Ercan Türkmen, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.380-400, 2021

2021

2021

Basınç Yaralanması

Uğur E., Uslu Y.

in: Kalp Damar Cerrahisinde Yara Bakım Ortak Görüş, Doç. Dr. Cenk Eray Yıldız,Öğr. Gör. Dr. Eren Karpuzoğlu,Doç.Dr. Murat Uğur, Editor, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.145-160, 2021

2020

2020

Hemşirelik Uygulamalarında Bakım Kavramı/Hemşirelikte Yasal Sorumluluklar ve Yasal Mevzuat/Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği/İlaç Hataları/ Parenteral İlaç Uygulamaları/Hasta Kabul ve Nakil ve Taburculuk Süreci

Uğur E.

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası- Cilt 1, Prof. Dr. Ayla Yava,Dr. Öğr. Üyesi Aynur koyuncu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.288-291, 2020

2020

2020

Eleştirel Düşünme ve Etik Karar verme

Uğur E.

in: Hastalıklar Bilgisi, Prof. dr. Birsen Yürügen,Prof. Dr. Nesrin Nural, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Ankara, pp.21-30, 2020

2019

2019

Simülasyon Eğiticisi Sertifikasyonu

Kocatepe V., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.127-133, 2019

2019

2019

Disiplinlerarası Öğretim

Coşkun E. Y., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.135-143, 2019

2019

2019

Simülasyon Merkezinde Politika ve Prosedürler

Ocaktan N., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.119-125, 2019

2019

2019

Etik Konular

Uslu Y., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.197-205, 2019

2019

2019

Sağlık Bakımı ve Hemşirelik Simülasyon Dernekleri

Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.215-220, 2019

2019

2019

Simülasyon ve Hasta Güvenliği

Coşkun E. Y., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya , Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.79-91, 2019

2019

2019

Fiziksel Altyapının Oluşturulması

Ateş E., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.103-110, 2019

2019

2019

Örgütsel Yapılanma

Ateş E., Uğur E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.111-117, 2019

2019

2019

Etik Konular

UĞUR E.

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya., Karabacak Ükke, Uğur Esra, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.197-205, 2019

2015

2015

Cinsel Sağlık

UĞUR E.

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, UYSAL Nurcan, ÇAKIRCALI Emine , Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.1337-1367, 2015

2015

2015

Ruh Sağlığı

UĞUR E.

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, UYSAL Nurcan, ÇAKIRCALI Emine , Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.1368-1392, 2015

2015

2015

Kalp ve Dolaşım Sistemi

UĞUR E.

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, UYSAL Nurcan, ÇAKIRCALI Emine , Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.803-846, 2015

2014

2014

Hemşirelerin Eğitimi ve Geliştirilmesi

UĞUR E.

in: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Baykal Tatar Ülkü, Türkmen Ercan Emine, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, pp.461-476, 2014

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Editor/Section Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

Editor

2012 - Continues

2012 - Continues

Journal of education and research in nursing (Online)

Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Turkish Nurses Association Istanbul Anatolian Side Branch

Chairman

2012 - Continues

2012 - Continues

Yönetici Hemşireler Derneği

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Turkish Intensive Care Nurses Association

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Association of Nursing Education

Member

Awards

March 2016

March 2016

Sözlü Bildiri Mansiyon Ödülü

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Bilimsel Kurul

March 2016

March 2016

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

April 2010

April 2010

Poster Bildiri İkincilik Ödülü

Hastane İnfeksiyonları Kongresi (Hikon) 2010Invited Talks

September 2023

September 2023

3. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi: Hemşirelik Sürecinin Önemi ve Bakımın Planlanması

Conference

Yönetici Hemşireler Derneği-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 111

h-index (WOS): 5