Alzheimer hastalığında yaşa bağlı hipokampusteki protein profil değişimi ile meydana gelen farklılıklar ve ilişkili yolakların transgenik 5XFAD fare modeli üzerinde incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinir Bilim Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞEGÜL SÜMEYYE ARZUMAN

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Alzheimer Hastalığı en yaygın görülen demaslardan biridir. Fakat, hastalığın mekanizması ve hastalıkla ilgili biyobelirteçler henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışmada, 5xFAD transgenik fare modeli ve onların kontrolleri kullanarak hastalığın temel mekanizmasını anlamak için farklı yaş gruplarında proteomic çalışması yapılarak değişim gösteren proteinleri, yolakları ve farklı yaş grupları arasındaki protein ilişkilerine bakılmış ve hastalığın gelişimini incelemek hedeflenmiştir. İki farklı yaş grubunda, farklı protein tanımlanması ve ekspresyonlarının belirlenmesi için kütle spektrometresi tabanlı protemik teknolojisi kullanılmıştır. Üç ve altı aylık 5xFAD trasgenik fare modeli hipokampusünde istatistiksel anlamlı olarak değişen toplam 137 protein tanımlanmıştır. Bu proteinlerin 15 tanesi 3 aylık dokuya, 122 tanesi ise 6 aylık hipokampus dokusuna aittir. Bunlara ek olarak, biyoinformatik yazılımlar kullanılarak tanımlanan proteinlerin hangi proteinler tarafından düzenlendiği. Bu çalışmanın amacı, yaşa bağlı olarak değişen 5xFAD hipokampus bölgesindeki protein değişiklerini inceleyip Alzheimer hastalığının temel mekanizmasını anlamaya çalışmaktır. Sonuç olarak; bu çalışmada elde ettiğimiz veriler bize gösterdiki 3. ayda değişim gösteren proteinler 6. aydaki yolaklardaki bozulmalara sebep olduğu gözlemlenmiştir. En çok etkilenen yolak ise mikrotübül bozukluk olarak belirlenmiştir.