Huntington Hastalığı Beyin Proteom Değişimlerinin YAC128 Transgenik Fare Modelinde MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Araştırılması


Tezin Türü: Bütünleşik Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve Karayel Başar

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Nörodejeneratif bir hastalık olan ve otozomal dominant kalıtım sergileyen Huntington Hastalığı (HH) günümüzde 30.000 kişiyi etkilemektedir. Çalışma, HH’ de gözlenen nörodejenerasyon süreci ve patolojisinin, hastalık modeli olan transgenik hayvan modelinde incelenmesini içermektedir. Transgenik farelerin, cins ve yaş uyumlu kontrol fareleriyle birlikte doğumdan itibaren 3, 6 ve 12. aylarında beyin dokularından kriyostat yardımıyla kesit alınıp proteomik analizleri gerçekleştirilecektir. Hastalığın ilerleyişiyle nörodejeneratif mekanizmaların oluşumu, patojenitelerin sergilenişi ve nöron kayıplarında rol oynadığı düşünülen proteinler ve nöropeptitler tanımlanmaya çalışılacaktır.