DUCHENNE MUSKULAR DİSTROFİSİ (DMD), GENETİK KAS ZAYIFLIĞI HASTALIĞINDA GEN TERAPİSİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selen Abanuz

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Duchenne Muskular Distrofi (DMD) genetik bir hastalık olup X kromozomundaki Xp21 bölgesinde gerçekleşen mutasyonlar sonucunda oluşur (Koenig vd., 1987). Distrofin geninde oluşan bu mutasyonlar ile Distrofin proteini işlevini kaybederek kas fonksiyonlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Ancak DMD hastalığının tedavisinde henüz tatmin edici standart bir protokol geliştirilememiştir (Falzarano vd., 2015). DMD'li hastaların Distrofin geninde, sıklıkla 44 ve 55'inci ekzonlar arasında, birçok büyük delesyon veya yeniden düzenlenme ile oluşan mutasyonlar tespit edilmiştir (Basumatary vd., 2013). Distrofin gen diziliminde gerçekleşen mutasyonlar rastgele bir dağılım profili gösterdiğinden, işlevini kaybetmiş Distrofin geni tamirinin hastaya özgü olması gerekmektedir. Bu sebeple, mutasyona sahip Distrofin geni tamirine alternatif olarak, doğal fenotip fonksiyonel Distrofin gen dizisinin kas hücrelerine transferi, tüm DMD’li hastaların tedavisini sağlayabilir. Mikro-Distrofin kodlayan lentivirüs kullanılarak, viral transfer yoluyla, kas hücrelerinin genomuna işlevsel mikro-Distrofin gen dizilimi entegre edilip distrofik patolojnin azaltılması hedeflenmektedir. Projemizde, lentiviral-mikro-Distrofin gen terapi yönteminin histopatolojik ve fizyolojik-fonksiyonel rejenerasyon etkinliği, zamansal Distrofin ekspresyonundaki değişim ve işlevsellikleri, toksisite ve immun tepkime düzeyleri değerlendirlecektir.