Over torsiyon tedaviside ovarian arter ligasyonunun etkinliğinin sıçan modeli üzerinden değerlendirilmesi


Öğrenci: SAVAŞ GÜNDOĞAN

Danışman: Mete Güngör