Parkinson hastalığına sahip bireylerde serum kökenli olası biyomarkerların LC-MS/MS kullanılarak incelenmesi ve tanımlanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ŞEYMA TÜRKSEVEN

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Parkinson hastalarından alınan kan serumuörneklerinin, hastalığın tanısını kolaylaştıracak proteinlerin tanımlanması amacıyla, LC-MS/MS proteomik yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: parkin geni mutasyonlarına sahip Parkinson Hastaları ile sağlıklı bireylerden alınan serumlarda bulunan yüksek miktardaki proteinler afinite kolon yardımıyla uzaklaştırıldı. Protein ekstraksiyonu sonrasında elde edilen triptik peptitler, etiketsiz bottom-up ters faz LC-MS/MS proteomik yöntemi ile proteinlerin ekspresyon farklılıkları analizinde kullanıldı. Peptidlerin kantifikasyonu MS ile yapılırken, MS/MS ile fragmentlerine kadar parçalanmasına izin verilerek aminoasit dizileri tanımlandı. Bulgular: İstatiksel olarak ekspresyon farklılıkları anlamlı olan 97 farklı protein tanımlandı ve proteinlerin serum içindeki miktarları ölçüldü.Progenesis yazılımında tanımlanan proteinlerdeki ekspresyon farklılıkları IMPaLA yolak analizi ile değerlendirildi. Sonuç: Serum biyomarker kaynağı olarak kullanılan bir biyolojik sıvıdır. HPLC serumda fazla miktarda bulunan proteinlerin uzaklaştırılması için, LC-MS/MS ise protein ekspresyon değişimlerini göstermek için kullanılacak yöntemlerin başında gelmektedir. Bulduğumuz proteinlerin yalnızca 11 tanesinin daha önce literatürde Parkinson hastalığı ile ilişkisi olduğu saptanmıştır. Geriye kalan 86 proteininPH ile bağlantısı olabilir ve olası biyomarker olarak değerlendirilebilir. Anahtar Kelimeler: Serum, LC-MS/MS, Parkinson Hastalığı