İç hastalikları kliniğine yatırılan diyabetiklerde hastalık maliyet analizi


Öğrenci: Ömer Şeker

Danışman: Yıldız Okuturlar