RENAL ALLOGRAFT REDDİNDE YENİ POTANSİYEL ADAY BİYOBELİRTEÇLERİN ÇOKLU OMİK YAKLAŞIMLARLA TANIMLANMASI


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoteknoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İhsan Yozgat

Eş Danışman: Mustafa Serteser

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Projenin konusu belli kriterlere göre tespit edilen potansiyel hasta grupları üzerinde hastalığın erken tanısı için kullanılmak üzere bir tarama sistemi geliştirilmesidir. Bu amaçla öncelikle entegre bir yaklaşımla biyoenformatik destekli -omiks teknolojileri (lipidomiks, metabolomiks) kullanılarak renal allograft hastalarında spesifik idrar metaboliti ve lipidom profillerinin tanımlanması ve karakterize edilmesi, iki analitik yöntemi (LC-MS-MS, GC-MS) birleştiren üriner içeriğin derinlemesine analizi ve bu yöntemle metabolom ve lipidom kamsamının arttırılmasırenal allograft reddi olan hastalarda glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ile idrar amino asit profilleri arasındaki ilişkinin incelenmesirenal allograft reddi olan hastaların tanısında küçük moleküllü metabolitlerin ve lipidomların duyarlılığını ve özgüllüğünü araştırmak ve bu potansiyel hastaların tanımlanmasını kolaylaştırmak ve mevcut tanı yöntemleri ve standartlarını iyileştirmek için  metabolom lipidom ve amino asit bazlı hastalığa özgül daha güvenilir ve analitik gücü yüksek yeni biyobelirteçlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra bu biyobelirteçlerin bir panel haline getirilerek renal allograft molekül paneli oluşturulması ve hastalığın kliniği ile ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir