Akut Böbrek Hasarlı Hastalarda Tenascin-C ve TİMP-1 İlişkisi


Öğrenci: Hanişe Özkan

Danışman: Yıldız Okuturlar