Covid-19 Tanı ve Tedavi Sürecinde Omik Yaklaşımlar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emel Akgün

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

2019 yılında Çin'in Wuhan bölgesinde tanımlanan COVID-19 yeni koronavirüs hastalığı küresel boyutta ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturmuştur. Hastalığın mekanizmaların ortaya çıkarılması, potansiyel biyobelirteçlerin ve hedef moleküllerin tespiti için, ileri analitik analizlerin gerçekleştirilmesi yüksek önem taşımaktadır. Projede, COVID19 tanısı pozitif ve negatif olarak tayin edilmiş hastaların vücut sıvıları (serum, idrar, nazofarenks sürüntüsü toplanarak) üzerinde proteomik ve metabolomik analizler gerçekleştirilecektir. Elde edilecek veriler ile, hastalığın mekanizmalarının aydınlatması ve potansiyel hedef moleküllerin belirlenmesi hedeflenmektedir.