Torasik aort anevrizmalı (TAA) dokuda protein ekspresyonunun incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MÜGE SERHATLI

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Torasik Aort Anevrizmalı (TAA) Dokuda Protein Ekspresyonunun İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul. Aort anevrizması damarın media tabakası ile ilişkili bir hastalıktır. Media tabakasındaki yaygın ekstrasellüler matriks dejenerasyonu, aort duvarının zayıflamasına ve genişlemesine hatta rüptürüne yol açmaktadır. Bu nedenle, media tabakasındaki hücre ve proteinlerin nitelik ve nicelik yönünden araştırılması hem hastalığın gelişim mekanizmasını aydınlatmaya hem de hastalığı engellemeye yönelik tedavilerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Yapılan az sayıdaki proteomik çalışmasında materyal olarak tüm damar dokusu ya da damarın intima-media tabakası kullanılmıştır. Anevrizma, ağırlıklı olarak aort damarının media tabakasının dejenerasyonu olduğundan, spesifik olarak media tabakasındaki değişimlerin incelenmesi daha değerli bilgiler verebilir. Lazer mikrodisseksiyon teknolojisi dokudaki hücrelerin işlev ve fenotipleri bozulmaksızın elde edilmesini sağlayan ileri bir teknolojidir. Çalışmamızda LKM ile kesilen doku örneklerinden proteinler izole edilmiş ve ardından, nano-LC-MS/MS ile karşılaştırmalı proteomik analizi yapılmıştır. 36 TAA'lı hasta ve 8 kontrole ait damarın media tabakası ile 5 hasta ve 6 kontrole ait damar dokusundan izole edilen düz kas hücreleri kullanılmıştır. Doku analizi sonucunda 352 adet protein tanımlanmıştır. Hastalara ait proteinler kontroller ile karşılaştırıldığında, 41 adedinin düzeylerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği ve tümünün azaldığı bulunmuştur. Düz kas hücrelerinde ise 269 protein saptanmıştır. Bunlardan 30 tanesi hasta grubunda kontrole oranla farklı bulunmuştur. Dokunun media tabakası ile yapılan çalışmada 23 adet protein, düz kas hücreleri ile yapılan çalışmada 25 adet protein ilk kez bu tezde anevrizma ile ilişkilendirilmiştir. Bu bulgular, aortun media tabakasında çalışmanın hastalığın fizyopatolojisi hakkında daha ayrıntılı bilgi verdiğini, ve LKM yöntemi ile media tabakasının spesifik olarak ayrılmasının, daha önce anevrizma ile ilişkilendirilemeyen pek çok proteinin tanımlanmasına olanak sağladığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Etiketsiz proteomik, torasik aort anevrizması, lazer yakalama mikrodisseksiyonu, düz kas hücreleri Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından (Proje No: 11537) ve TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü 5073402 nolu projesi tarafından desteklenmiştir.