Rowland Bilişsel Değerlendirme Test (RUDAS)’ın Türk Toplumuna Uyarlanması, Geçerlilik, Güvenirlilik ve Standardizasyonu


Öğrenci: Görkem Tutal Ersoy

Danışman: Yıldız Kaya