İç hastalıkları kliniğinde yatan hastalarda malnütrisyon prevalansı, hekimin malnütrisyon farkındalığı, eşlik eden hastalıklar ve sonlanımlarının incelenmesi


Öğrenci: SERKAN ENKİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yıldız Okuturlar