Klinik testlerde immünfiksasyon elektroforez analizine alternatif otomatize mikropipet afinite kromatografi kiti ve analiz yöntemi geliştirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zelal Zühal Kaya

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Tez çalışmasında, vücut sıvılarında IFE ile yapılan immunoglobulin analizlerine alternatif, selektif rezinlerin miktoriplere entegre edileceği, kütle spektrometresi temelli bir metot geliştirilecektir. Metot için, IgM, IgG, IgA, IgD, serbest kappa, serbest lambda selektif rezin karışımı tespit edilip optimize edilecek ve elde edilecek rezin karışımlarının enkapsüle edileceği mikrotipler geliştirilecektir. Bu metodun geliştirilmesiyle analitik gücü yüksek, güvenilir ve düşük maliyetli bir immünoglobulin test analiz sistemi oluşturulması ve metodun standardizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.