S.B Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde Endoskopi Ünitesinde Yapılmış Olan 5 Yıllık Kolonoskopi Uygulamalarının Endikasyon ve Sonuç İlişkisinin Değerlendirilmesi ‘’.


Öğrenci: Saffet Ercan

Danışman: Şafak Kızıltaş