Atipik Skuamöz Hücre (ASCUS=ASC-US+ASCUS-H) Bulunduran Konvansiyonel PAP Smear Preparatlarında, Yüksek Riskli HPV Prediktörü Olarak Kabul Gören p16 Proteini Varlığının Araştırılması ve Sonuçlarının Histopatolojik Tanıları ile Kıyaslanması


Öğrenci: Emre Göksan Pabuçcu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mete Güngör