Çocukluk çağı travmaları ile Kalp hastalarının hastalık algısı arasındaki ilişkide duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü


Öğrenci: Deniz Küçükaksu

Danışman: Sebnem Akan