Servikal Kanserde Vücut Sıvılarından Klinik Biyobelirteçleri Belirleme ve Alternatif Kanser Tarama Yöntemlerini Araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Büşra Köse

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

1. Servikal kanser sürecinde servikovajinal sıvıda ve/veya idrarda ortaya çıkan protein, uçucu organik bileşik (VOC) veya metabolit yapıda biyobelirteçlerin hasta örneklerinde kütle spektrometrisi ve immünoassay teknikleri ile kantitatif ve yarı-kantitatif olarak ortaya çıkarılması, klinik olarak istatistiksel analizinin yapılması

2. Bu biyobelirteçler ile kanser taramasında kullanılmak üzere bir kütle spektrometrisi veya immünoassay metodu yahut point-of-care (POC) cihazı geliştirilmesinin araştırılması ve tasarımı.