Doğal Bileşiklerin Bilişsel Bozulmayı İyileştirici Etkisinin Alzheimer Fare Modelinde Kütle Spektrometresi Teknikleri ile Araştırılması


Tezin Türü: Bütünleşik Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İrem Kırış

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Alzheimer Hastalığı (AH), yaşlı insanlarda görülen demansın en yaygın formudur ve bilişsel kayıp, davranış bozuklukları ve ölümle karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Dünyada 18 milyon insanın Alzheimer hastası olduğu ve 2050 yılına kadar hasta sayısının 70 milyona çıkacağı açıklanmıştır. AH, sürekli ilerleyen ve kötüleşme gösteren bir hastalıktır ve AH’ye sahip hastaların büyük çoğunluğu sürekli bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada hastalığı yavaşlatacak veya durduracak tedavilerin geliştirilmesi önemli bir noktadır. Günümüzde AH tedavisinde kullanılan ilaçlar tedavi edici ya da hastalığın yaptığı hasarların düzeltilmesine yönelik değil sadece bir evreden ileri evreye geçişi yavaşlatabilmektedir. Bu yüzden, bu projedeki amaç, AH’nın tedavisi için umut vaadeden doğal bileşiklerin keşfedilmesini sağlamak ve elde edilen bileşiklerin nörodejenerasyon üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde araştırmaktır.