Helicobacter pylori ile enfekte ve Dış zar inflamatuvar protein-A (oipA) Geni Açık ve Kapalı Gastrit Dokularının Protein Profillerinin Maldi-Görüntüleme Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Büşra Ergün

Danışman: Yasemin Uçal