Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde sosyal anksiyete ve aleksitimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GİZEM BİÇEN

Danışman: Betül Mazlum