Alzheimer Hastalığı’nda Periferal Mitokondriyal Disfonksiyon


Tezin Türü: Bütünleşik Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sebile Arabacı

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Alzheimer Hastalığı (AH) demansın, nöronal hasarın ve bilişsel hasarın yaşa bağlı olarak en yaygın görüldüğü nörodejeneratif hastalıktır. Histopatolojik olarak amiloid plaklar (AP), nörofibriler yumaklar (NFY), sinaps ve nöron kaybı ve beyinin çeşitli bölgelerinde atrofi görülür. Alzheimer Hastalığı’nda nöropatolojik semptomlara ek olarak Ca+2 homeostazisinin bozulması, Aβ’ların salgı yolaklarında birikmesi, mitokondriyal disfonksiyona neden olan mitokondride Aβ varlığı ve artmış reaktif oksijen türleri gibi intraselüler lezyonlar olduğu görülmüştür.  Mitokondriyal disfonksiyon ve oksidatif stres AH araştırmalarında sinir sisteminde yaygın bir şekilde çalışılmış ancak periferal kan hücrelerinde detaylı bir şekilde çalışılmamıştır. Bu tez çalışmasında AH ve kontrol bireylerinden periferik kan toplanacaktır ve FACS yöntemi ile 4 farklı tipte kan hücreleri elde edilecektir. Hücre alt gruplarında LC-MS/MS temelli proteomik yöntemler ile protein ekspresyon analizleri gerçekleştirilecektir. Proteomik temelli çalışmaların yanı sıra, mitokondriyal disfonksiyon ve reaktif oksijen türlerinin seviyesi belirlenecektir. Ayrıca, mitokondriyal disfonksiyon inflamatuar bir yanıtı tetiklediğinden, birkaç genel sitokin seviyesi belirlenecek ve elde edilen veriler nörodejenerasyon ile ilişkilendirilecektir. Tez çalışması periferik mitokondriyal disfonksiyon ve AD arasındaki ilişkiyi aydınlatmayı amaçlamaktadır.