Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fusariosis manifesting as targetoid purpuric cutaneous lesions in immunocompromised patients.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pruriginöse follikuläre Porokeratose.

Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, cilt.15, ss.845-847, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pruriginous follicular porokeratosis.

Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, cilt.15, sa.8, ss.845-847, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Successful Treatment of Recalcitrant Prurigo with Alitretinoin.

Dermatology (Basel, Switzerland), cilt.231, sa.4, ss.330-3, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effectiveness of medium-dose ultraviolet A1 phototherapy in localized scleroderma.

International journal of dermatology, cilt.50, ss.1006-13, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary cutaneous B-cell lymphoma: subtypes, treatment and outcome of 10 cases.

Acta dermato-venereologica, cilt.91, sa.4, ss.476-8, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reactive perforating collagenous a case report

5th European Academy of Dermatology and Venerology Spring Symposium (22-25 May 2008, Istanbul,Turkey), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2008

Primer kutaöz B hücreli lenfomaların klinikopatolojik tipleri ve klinik seyirleri

XVIII Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu (6-10 Kasım 2007, Ankara), Ankara, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2007

Kutanöz B hücreli lenfoma tedavisinde rituksimab

Dermatoloji Bahar Sempozyumu ( 18-20 Nisan 2007, İstanbul), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2007

Kolon adenokarsinomuna eşlik eden prp benzeri erüpsiyon

Dermatoloji Bahar Sempozyumu ( 18-20 Nisan 2007, İstanbul)., İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2007

Atopik dermatitli hastalarda kontakt duyarlılık araştırması

2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (3-6 Mayıs 2006, Kayseri)., Kayseri, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2006