Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reactive perforating collagenous a case report

5th European Academy of Dermatology and Venerology Spring Symposium (22-25 May 2008, Istanbul,Turkey), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2008

Primer kutaöz B hücreli lenfomaların klinikopatolojik tipleri ve klinik seyirleri

XVIII Prof. Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu (6-10 Kasım 2007, Ankara), Ankara, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2007

Kutanöz B hücreli lenfoma tedavisinde rituksimab

Dermatoloji Bahar Sempozyumu ( 18-20 Nisan 2007, İstanbul), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2007

Kolon adenokarsinomuna eşlik eden prp benzeri erüpsiyon

Dermatoloji Bahar Sempozyumu ( 18-20 Nisan 2007, İstanbul)., İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2007

Atopik dermatitli hastalarda kontakt duyarlılık araştırması

2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (3-6 Mayıs 2006, Kayseri)., Kayseri, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2006