Akut Tek Seferlı̇k Yüzme Egzersı̇zı̇nı̇n Farelerde Davranış Parametrelerı̇, Beyı̇n Kaynaklı Nörotrofı̇k Faktör (Bdnf) ve Astrosı̇t Aktı̇vı̇tesı̇ne Etkı̇sı̇


GÖLGELİ A., YAPIŞLAR H. , DEĞİRMENCİOĞLU S., YAY A. H.

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 26 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text