Nöropatik Ağrıda Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri


HAYTA E., HİZMETLİ S.

Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, vol.5, no.1, pp.58-63, 2012 (Peer-Reviewed Journal)