Streotaktik Radyoterapi ve Radyocerrahi


Gungor G., Aydın G., Yapıcı B.

Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi Özel Dergisi, vol.2, no.3, pp.22-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kanser hastalarının birincil tedavisi olan cerrahinin uygulanamadığı veya tek başına yeterli
olmadığı durumlarda kemoterapi ve radyoterapi (RT) diğer önemli tedavi yaklaşımlarıdır. Tümörün
patolojik tipi, yerleşimi ve evresi gibi verilerle bu üç tedavi yaklaşımı ayrı ayrı veya değişik
kombinasyonlarla uygulanabilmektedir. RT, iyonizan radyasyonun tümörlü bölgeye uygulanarak
tedavi imkanı sağlayan bir yöntemdir. Ya primer tedavi olarak, ya da cerrahiye adjuvan olarak, kemoterapi
ile birlikte veya tek başına uygulanabilir. Görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler, RT’de
gelişmelere neden olmuş, cerrahi olarak ulaşılamayan lezyonlara radyocerrahi (RC) tekniği ile ulaşılarak
tedavi imkanı ortaya çıkmıştır. Kanser tedavisinde önemli rol oynayan RT’nin etkisi, normal
doku toleransı nedeni ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle geliştirilen üç boyutlu konformal ve
yoğunluk ayarlı RT gibi eksternal RT teknikleri ile tümörlere en uygun tedavi dozu uygulanmasını
ve çevredeki sağlam dokular için koruma sağlanması hedeflenmiştir. Stereotaktik radyocerrahi
(SRC) ve radyoterapi (SRT) bu sınırlamaları aşmak için geliştirilmiş etkin RT teknikleridir.