Oksipital Kemik, Oksipital Kondil, C1 ve C2’nin Posterior Enstrümantasyonu


Harman F., Aytar M. H. , Kaptanoğlu E.

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.137-147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 25 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türk Nöroşirürji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.137-147

Özet

Oksipitoservikal bileşke spinal aksın kranial tarafındaki ilk eklem bölgesidir ve oksipital kemik ve kondilleri, atlas (C1) ve aksis (C2) omurgaları tarafından oluşturulmuş bir kompleksdir. Boynun fleksiyon-ekstansiyon ve rotasyonel hareketlerinin önemlkısmından sorumludur. Oksipitoservikal bileşkeniinstabilitelerinde basıya maruz kalan nörolojik dokuların dekompresyonu ve omurganın füzyonu sağlanmalıdır. Bu derlemede oksipitoservikal bileşkenin stabilizasyon ve füzyonunu sağlamak için, oksipital kemik, oksipital kondil, C1 ve C2 vertebralarının posterior vida ile enstrümantasyon tekniklertartışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Oksipital kemik, Kondil, Atlas, Aksis, Posterior enstrümantasyon