Oksipital Kemik, Oksipital Kondil, C1 ve C2’nin Posterior Enstrümantasyonu


Harman F., Aytar M. H. , Kaptanoğlu E.

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.25, no.2, pp.137-147, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Türk Nöroşirürji Dergisi
  • Page Numbers: pp.137-147

Abstract

Oksipitoservikal bileşke spinal aksın kranial tarafındaki ilk eklem bölgesidir ve oksipital kemik ve kondilleri, atlas (C1) ve aksis (C2) omurgaları tarafından oluşturulmuş bir kompleksdir. Boynun fleksiyon-ekstansiyon ve rotasyonel hareketlerinin önemlkısmından sorumludur. Oksipitoservikal bileşkeniinstabilitelerinde basıya maruz kalan nörolojik dokuların dekompresyonu ve omurganın füzyonu sağlanmalıdır. Bu derlemede oksipitoservikal bileşkenin stabilizasyon ve füzyonunu sağlamak için, oksipital kemik, oksipital kondil, C1 ve C2 vertebralarının posterior vida ile enstrümantasyon tekniklertartışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Oksipital kemik, Kondil, Atlas, Aksis, Posterior enstrümantasyon