Sezaryen Operasyonlarında Perioperatif Uygulanan Intravenöz Parasetamolün Postoperatif Analjezi İhtiyacına ve Karaciğer Transaminaz Düzeyleri Üzerine Etkileri


Altun D., Aşık Eren G., Saygı Emir N., Kücür E., Çetingök H., Demir G., ...More

Bakırköy Tıp Dergisi, vol.6, no.4, pp.153-157, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Bakırköy Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.153-157

Abstract

The effect of perioperatively administered intravenous paracetamol, during caeserean section, on postoperative analgesia and liver function tests Objective: In this study, analgesic efficacy of perioperatively administered iv paracetamol during ceaserean section was evaluated together with its effects on liver function tests. Material and Methods: ASA I-II 75 women scheduled for elective caeserean section (C/S) were randomly assigned into three groups. Following delivery of baby, patients in Group I were given 2 gr; in Group II 1 gr of paracetamol in 15 minutes. Group III patients were taken as control. Postoperative analgesia was achieved by tramadol via patient controlled analgesia (PCA). It was planned to give additional 1 gr of paracetamol doses, if VAS≥40. Pain scores with VAS, mean arterial pressure (MAP), heart rates (HR), respiratory frequences (RF) were recorded postoperatively at 1,2,3,4,6,8,12 and 24 hours. AST, ALT levels were reevaluated at postoperative 24th hour. Total analgesic required, adverse effects and requirement of antiemetics were recorded. Results: There was no significant diffrenece between groups regarding pain scores of 24 hours, MAP, RF or transaminases. HR, total required amount of tramadol, frequency of nausea-vomitting were significantly increased in group III ( p<0.05). Conclusion: It’s concluded that 1 or 2 gr of paracetamol perioperatively administered during C/S decreases both total tramadol requirement and frequency of nausea-vomitting associated with tramadol consumption, without increasing the levels of transaminases. So iv paracetamol can effectively and safely be used perioperatively during C/S in order to decrease tramadol requirement for analgesia.

Sezaryen operasyonlarında perioperatif uygulanan intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ihtiyacına ve karaciğer tran- saminaz düzeyleri üzerine etkileri Amaç: Çalışmamızda sezaryen operasyonlarında perioperatif kullanılan iv parasetemolün analjezik etkinliği ve karaciğer transaminaz düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Elektif sezaryen seksiyo planlanan ASA I-II grup 75 gebe rastgele ve çift-kör olarak 3 gruba ayrılmıştır. Bebek çıkımını takiben Grup I’e 2 gr; Grup II’ye 1 gr. parasetamol 15 dakikada infüzyonla verilmiştir. Grup III kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Postoperatif analjezi hasta kontrollü analjeziyle (HKA) tramadol kullanılarak yapılmıştır. VAS≥40 olduğunda ek olarak iv 1 gr parasetamol verilmesi planlanmıştır. Postopetatif 1,2,3,4,6,8,12,ve 24. saatte visuel analog skalasıyla (VAS) ağrı düzeyi belirlenmiş; ortalama kan basıncı (OKB), kalp tepe atımı (KTA), solunum sayısı (SS) kayıt edilmiştir. Operasyon sonrası 24. saatte AST, ALT düzeyleri ölçülmüştür. HKA yöntemiyle ihtiyaç duyulan ek doz sayısı ve toplam tramadol dozu, yan etkiler, antiemetik ihtiyacı kayıt edilmiştir. Bulgular: Operasyon sonrası 24 saatte VAS ile belirlenen ağrı düzeyi, OKB, SS, transaminaz düzeyindeki artış gruplar arasında benzerlik göstermiştir (p>0,05). Grup III’de KTA, ihtiyaç duyulan toplam tramadol dozu, bulantı-kusma sıklığı daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sezaryen operasyonları sırasında perioperatif uygulanan 1-2 gr iv parasetamol postoperatif transaminaz düzeylerini arttırmadan ihtiyaç duyulan tramadol dozunu, tramadole bağlı oluşan bulantı-kusma sıklığını azaltmaktadır. İv parasetamol, sezaryen operasyonları sonrasında etkin analjezi için ihtiyaç duyulan tramadol miktarını azaltmak için perioperatif olarak uygulanabilir.