İntrakranial anevrizmalarda kontrol anjiografisi bulguları ve izlem sonuçları


Elmacı I.

Nöroşirürji Kongres, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Elmacı İ, Kılıç T, Güdük M, Baltacıoğlu F, Pamir MN.