Absans Epilepsinin Epileptogenez Sürecinde Nigro-Striatal Dopaminerjik Yolağın Rolünün Araştırılması


TOPLU A., YAVUZ M. , ÇULPAN Y., TURGAN AŞIK Z. N. , YANANLI H. R. , GÜLHAN R., ...More

12. Ulusal Epilepsi Kongresi, Turkey, 27 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey