Defekasyon problemi olan hastalarda 3 Tesla MR defekografi bulguları


KARA S.

Türk Manyetik Rezonans derneği 21.yıllık bilimsel toplantısı, Turkey, 26 - 28 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey