Clinical Investigations The Influence of the Fontan Operation on Ventricular Systolic Functions in Patients With Single Ventricle


Batmaz G., Sarıoğlu A., Saltık İ. L., Sağın Saylam G., Kınoğlu B., Sarıoğlu C. T.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.25, no.1, pp.8-13, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 1997
  • Journal Name: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  • Page Numbers: pp.8-13
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

onksiyonel tek ventriküllü (FTV) hastalarda ventrikülün sistolik fonksiyonları ekokardiyografi (EKO) ile incelendi. Palyatif bir operasyon geçirmemiş 4.77±3.48 olan 10 (grup II), sistemik-pulmoner şantlı 12.34±11.18 yaşında 12 (grup III) ve Fontan operasyonu yapılmış 11.32±6.79 yaşında 21 tane (grup IV) olmak üzere 42 FTV'lü hasta çalışma grubumuzu teşkil etti. 6.56±2.87 yaşında 21 sağlıklı çocuk ise kontrol grubu (grup I) olarak alındı. sistolik fonksiyonları değerlendirmek amacıyla aort maksimal ve ortalama akım hızları ile hız-zaman integrali, ventrikülün kısalma ve ejeksiyon fraksiyonları (KF ve EF) ve kalp hızına göre düzeltilmiş kısalma ve ejeksiyon fraksiyonları (KFc EFc) kullanıldı. Grup IV hastalarımızda sağlıklı çocuklara ve henüz Fontan operasyonu yapılmamış FTV'lü hastalara göre aort akım hızları ile hız-zaman integrali düşük bulundu. Grup II ve III hastalarımızla sağlıklı çocuklar arasında aort akım hızları ve hız-zaman integrali açısından fark tespit edilmedi. KF değeri FTV'lü hastalarda sağlıklı çocuklara göre daha düşüktü, ancak grup II ve III hastalar için bu fark istatistiki bir anlamlılığa sahipken, Fontan yapılmış hastalar için anlamlılık taşımıyordu. EF değerleri hiçbir grup için farklılık göstermiyordu. Hem KF hem de EF değerleri sistemik-pulmoner şantlı FTV'lü hastalarda en düşüktü. EFc, diğer gruplar arasında fark taşımazken grup III hastalarda diğer gruplara göre daha düşüktü. Sistemik-pulmoner şantlı hastalarda postoperatif sürenin 3 yıldan az ya da daha fazla olmasının bakılan parametreler açısından fark yaratmadığı belirlendi. Benzer şekilde Fontan yapılmış grupta postoperatif sürenin 3 yıldan az ya da daha fazla olmasının ve ameliyat yaşının 8'in altında ya da üstünde bulunmasının elde edilen değerleri değiştirmediği görüldü. Aort akım hızları ile hız-zaman integralinin normal dağılımı yelpazesinin oldukça geniş olması nedeniyle kullanılabilirliğinin kısıtlı olduğu düşünüldü. KF, EF ve KFc ve EFc açısından Fontan operasyonu yapılmış FTV'lü hastaların daha iyi sistolik fonksiyonlara sahip olduğu belirlendi. Sistolik fonksiyonları değerlendirmede en çok kullanılan KF ve EF'ye bakılmasının yeterli olduğu, bu parametrelerin diğerleri ile uyum içinde olduğu görüldü. Fontan ameliyatı sonrası ortalama 2.35 yıl sonra istisnalar hariç sistolik ventrikül fonksiyonları bozukluğu bulunmadığı tespit edildi.


he systolic function parameters of the ventricle were evaluated echocardiographically in the patients with functionally single ventricle. Three groups, 10 patients (group II) aged 4.77±3.48 years having no operation, 12 patients (group III) between 12.34± 11 . 18 years of age with systemic-pulmonary artery shunt and 2 1 patients performed Fontan operation aged 11.32±6.79 years constituted our study population. At the mean age of 6.56±2.87 years, 21 children having no cardiac disease have been accepted as the control group. In the evaluation of the systolic ventricular function, maximal and mean velocity and velocity-time integral of the aortic flow, shortening and ejection fractions (SF, EF) of the main ventricular chamber , heart rate adjusted shortening and ejection fraction (SFc, EFc) of the ventricle were determined. The maximal and mean velocity-time integrals of the aortic flow were smaller in the group IV patients. No difference was determined for those parameters between that of groups II and III and of the control group. SF was smaller in the patients with single ventricle than those for control group, but it was statistically significant for the group II and III patients, while it was not for the Fontan operation group. EF was not different between patients and the control group. Both SF and EF were smaller in the patients with systemic-pulmonary shunt. SFc was smaller than 1 that was accepted as a limit for normal, only in the patients with systemic-pulmo- nary shunt. EFc was not different in the patients with single ventricle and control group except the patients with systemic-pulmonary shunt, those having the smallest values. In patients with systemic-pumonary shunt the postoperative period being either less or more than three years did not make much difference in terms of the parameters. Neither postoperative follow-up period of above or below three years, nor operative age of above or below eight years influenced significantly parameters in patients who had undergone the Fontan operation. In conclusion; we decided that because the ranges of normal aortic flow velocities were so large, they were not available for the evaluation of the systolic functions. The patients with single ventricle performed Fontan operations have better systolic functions than those not operated. SF and EF that were used usually in the echocardiographic examination , were sufficient for the evaluation of the systolic function and were closely related with the other parameters. In the patients with single ventricle, after mean of 2.35 years following Fontan operation there were no systolic dysfunction, disregarding same exceptions.