İşkolikliğin Olası Öncelleri: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedefleri


Bal E., Arıkan S., Günaydın S. C.

İş'te Davranış Dergisi, vol.2, no.2, pp.50-67, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İş'te Davranış Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.50-67
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract


 Amaç: Bu çalışmada, kişilik faktörleri, değerler ve kariyer hedefleri değişkenleri ele alınarak işkolikliğin bu bireysel öncellerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Tasarım/Yöntem: Araştırmaya ait veriler niceliksel araştırma yöntemleriyle ve kolayda örneklem yoluyla İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 294 beyaz yakalı çalışanından elde edilmiştir. Toplanan anketlere tanımlayıcı istatistik, korelasyon, regresyon ve aracı değişken analizleri ile Sobel testi uygulanmıştır. 

Sonuçlar: Analiz sonuçları, ‘Nevrotiklik’ kişilik faktörünün işkolikliğin iki boyutu olan aşırı çalışma ve kompulsif çalışmayı yordadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, ‘güvenlik’ değerinin işkolikliğin kompulsif çalışma boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, kendini geliştirme kariyer hedefi muhafazacılık değeri ve işkoliklik boyutları arasında aracı değişken olarak yer almıştır. Ancak, kariyer hedefleri kişilik özellikleri ve işkoliklik arasında aracı değişken etkisi göstermemiştir. Son olarak, kariyer hedeflerinin bireysel özellikler ve işkoliklik arasında biçimlendirici etkisi olmadığı da görülmüştür. 

Özgün Değer: İşkoliğin kişisel ve motivasyonel öncelleri üzerine araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışma, bu eksikliği hedef alarak, işkolikliğin bireysel (beş faktör kişilik özellikleri) ve motivasyonel (kariyer hedefleri ve değerler) öncelleriyle ilişkisini inceleyerek güncel literatüre katkıda bulunmayı amaçlamıştır.