Spontaneous Resolution of Arachnoid Cyst after Trauma


Yüce İ.

Türk Nöroşirürji Derg., vol.21, no.1, pp.46-48, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Türk Nöroşirürji Derg.
  • Page Numbers: pp.46-48

Abstract

Arachnoid cysts are a congenital abnormality and constitute 1 % of all intracranial pathology. It is seen most frequently in the middle fossa,
cerebellopontin angle, suprasellar region and posterior fossa. It is usually determined as an incidental finding. The traumatic rupture of an arachnoid cyst to the subdural space without an evidence of a hemorrhage is seen rarely and only 23 cases were reported in the literature so far. The clinical and radiological finding of a 4 years old patient with an asymptomatic frontal arachnoid cyst with traumatic rupture to the subdural space was reported. If these lesions do not cause any mass effect or bleeding they can be observed clinically and radiologically. After the observation of this patient spontaneous resolution of the arachnoid cyst without any clinical finding was seen.
  

Araknoid kistler konjenital anomalilerdir ve tüm kafa içi lezyonlarının % 1 ini oluşturmaktadır. En sık olarak orta fossa, serebellopontin köşe, suprasellar bölge ve posterior fassa da görülürler. Araknoid kistler genellikle rastlantısal olarak saptanırlar. Araknoid kistlerin travma sonrası kanama olmaksızın yırtılarak subdural alana açılmaları oldukça nadir görülen bir durumdur ve literatürde 23 olgu bildirilmiştir. Bu bildiride travma sonrası subdural mesafeye açılan dört yaşındaki asemptomatik frontal araknoid kistli hastanın klinik ve radyolojik bulguları sunuldu. Bu hastalar kanama ve kitle etkisi olmadığında klinik ve radyolojik olarak takip edilebilmektedir. Bu olguda yapılan takip ile araknoid kistin spontan rezolüsyonla kaybolmaya başladığı, klinik olarak sorun çıkarmadığı görüldü.