Sedanter Yaşayan Sağlıklı Kişilerde Kardiyopulmoner RehabilitasyonUygulamasının Etkinliği


HAYTA E. , YILMAZ M. B. , DOĞAN Ö. T. , KARADAĞ A., OKŞAŞOĞLU A.

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey