A new supportive therapy for adult respiratory distress syndrome: Interventional lung assist device Erişkin solunum sıkıntısı sendromunda uygulanan yeni bir destekleyici tedavi: Girişimsel akciǧer destek aracı


Creative Commons License

Çukurova Z., Eren G., Hergünsel O., Altun D. , Kuşku A., ÇetIngök H., ...More

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.32, no.1, pp.294-300, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.5336/medsci.2011-24584
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.294-300

Abstract

ABSTRACT Adult respiratory distress syndrome (ARDS) remains a great challenge for physicians in intensive care units with high mortality rates. Although protective lung ventilation is the mainstay of ARDS therapy, it may lead to intractable hypercapnia. Pumpless extracorporeal lung-assist was suggested as an invasive alternative to conventional treatment when gas exchange is not optimized with rigorous mechanical ventilation alone. Here, we report the treatment of a patient with extracorporeal lung-asist in the course of pneumonia-related ARDS due to intractable hypercapnia as a result of failure of protective ventilation strategy and her outcome after treatment. Interventional Lung Assist device (iLA) contains a specially designed low resistance lung membrane, which uses the pressure difference between the arterial and venous circulation. This system enables the use of high airway pressures for oxygenation in combination with very low tidal volumes to avoid ventilator-induced lung injury and this gives time to patient for lung recovery

Yüksek mortalite hızına sahip olan erişkin solunum sıkıntısı sendromu (ESSS), yoğun bakım ünitesindeki doktorlar için halen önemli bir sorundur. Koruyucu akciğer ventilasyonu ESSS tedavisinin ana dayanağı olsa da, inatçı hiperkapniye yol açabilir. Gaz değişimi tek başına titiz bir mekanik ventilasyonla optimize edilemediğinde, pompasız ekstrakorporeal akciğer yardımı konvansiyonel tedaviye invaziv bir alternatif olarak önerilmiştir. Bu makalede, koruyucu ventilasyon stratejisindeki başarısızlık nedeniyle inatçı hiperkapniye bağlı pnömoni ile ilişkili ESSS sırasında, ekstrakorporeal akciğer yardımı ile tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Girişimsel akciğer yardım cihazı (Interventinal Lung Assit device-iLA), arteriyel ve venöz dolaşım arasındaki basınç farkını kullanan, özel olarak tasarlanmış, düşük dirençli bir akciğer membranına sahiptir. Bu sistem, ventilatör ile ilişkili akciğer hasarından kaçınmayı sağlamak için, oksijenasyon amacıyla uygulanan yüksek hava yolu basınçlarını, çok düşük tidal volümlerle birlikte kullanmaya olanak sağlar ve hastaya, akciğerin iyileşmesi için zaman verir