A new supportive therapy for adult respiratory distress syndrome: Interventional lung assist device Erişkin solunum sıkıntısı sendromunda uygulanan yeni bir destekleyici tedavi: Girişimsel akciǧer destek aracı


Çukurova Z., Eren G., Hergünsel O., Altun D. , Kuşku A., ÇetIngök H., et al.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.32, ss.294-300, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 32 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Doi Numarası: 10.5336/medsci.2011-24584
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
  • Sayfa Sayısı: ss.294-300

Özet

Yüksek mortalite hızına sahip olan erişkin solunum sıkıntısı sendromu (ESSS), yoğun bakım ünitesindeki doktorlar için halen önemli bir sorundur. Koruyucu akciğer ventilasyonu ESSS tedavisinin ana dayanağı olsa da, inatçı hiperkapniye yol açabilir. Gaz değişimi tek başına titiz bir mekanik ventilasyonla optimize edilemediğinde, pompasız ekstrakorporeal akciğer yardımı konvansiyonel tedaviye invaziv bir alternatif olarak önerilmiştir. Bu makalede, koruyucu ventilasyon stratejisindeki başarısızlık nedeniyle inatçı hiperkapniye bağlı pnömoni ile ilişkili ESSS sırasında, ekstrakorporeal akciğer yardımı ile tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Girişimsel akciğer yardım cihazı (Interventinal Lung Assit device-iLA), arteriyel ve venöz dolaşım arasındaki basınç farkını kullanan, özel olarak tasarlanmış, düşük dirençli bir akciğer membranına sahiptir. Bu sistem, ventilatör ile ilişkili akciğer hasarından kaçınmayı sağlamak için, oksijenasyon amacıyla uygulanan yüksek hava yolu basınçlarını, çok düşük tidal volümlerle birlikte kullanmaya olanak sağlar ve hastaya, akciğerin iyileşmesi için zaman verir