Sedanter yaşayan sağlikli kişilerde kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamasinin etkinliği


HAYTA E. , YILMAZ M. B. , DOĞAN Ö. T. , KARADAĞ A., OKŞAŞAOĞLU A.

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey