PSEUDO-BARTTER SENDROMUYLA SEYREDEN BİR KİSTİK FİBROZİS VAKASI


GÜLCAN E. M. , IŞIK O., KARLIKLI Ö., ADAL S. E. , ALDEMİR H.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ