Nazal kavite karsinomunda koplanar ve non koplanar radyoterapi planlarının dozimetrik karşılaştırılması


AKDENİZ Y., UĞURLUER G. , İSPİR E. B. , SERİN M.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey