Pulmoner Venöz Dönüş Anomalili Erişkin Hastada Minimal İnvaziv Kardiyak Cerrahide Anestezi Deneyimlerimiz


KOÇYİĞİT M. , AKPEK E., GÜLLÜ A. Ü. , ŞENAY Ş. , ALHAN H. C.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 23 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey