Meme kanserli hastalarda tanı anında F 18 FDG Pozitron Emisyon Tomografisi FDG tutulum değerlerinin histopatolojik ve immünohistokimyasal faktörlerle ilişkisi


UĞURLUER G. , YAVUZ S., ÇALIKUŞU Z., SEYREK E., KİBAR M., SERİN M., ...More

20. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey