KORONER ARTER HASTALlGI SAPTANAN OLGULARDAATEROSKLEROTlK RENAL ARTER DARLIĞlNIN GÖRÜLME SlKLIĞI


HALDUN A., TEKİN M., GÖRMEZ S. , ÇELİK S., SİBER T., TAYYARECİ G., ...More

XIII. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, İZMİR-1997, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey