Kolonoskopi hazırlığında oral sodyum fosfat ve polietilenglikolün prospektif randomize karşılaştırılması


AKIN F. E. , SELÇUK H., ÜNAL H. Ü. , GÜR G., YILMAZ U.

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey