BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİAZİS İLE SEYREDEN MİGREN OLGUSU


Acar E., Yalınay Dikmen P., Ulufi M., Zengizor İ., Özdemir Z.

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.236

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Benign Epizodik Unilateral Midriazis ile seyreden Migren olgusu Giriş Benign epizodik unilateral midriazis, aralıklar halinde ortaya çıkan pupillerin asimetrik olma halidir. Patofizyolojisinde muhtemel sempatik sinir sistemi hiperaktivitesi veya parasempatik sinir hipoaktivitesi düşünülmektedir. Migren ile birlikteliği tanımlanmıştır. Bu bildiride anizokori ve baş ağrısı şikayetleri ile başvuran ve bu birlikteliği destekler nitelikte bir olgu sunulmuştur. Olgu 24 yaşında öncesinde bilinen herhangi bir hastalığı olmayan kadın hasta, ilk kez olan sol gözde bulanık görme ve baş ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 6 gün önce çalışırken bir anda şiddetli baş dönmesi olmuş, birkaç saniyede düzelmiş. Sonrasında bulanık görmeye başlamış. O anda pupillerde asimetri olduğunu (sol>sağ) farketmiş. Yaklaşık 2 saat sonra 10/10 şiddetinde, şakaklarda daha belirgin, bilateral, zonklayıcı, ışık, ses ve hareketle artan baş ağrısı başlamış. Ağrısı 3 gün devam etmiş. İlk gün analjezik kullanmamış, 2. Ve 3. günde çeşitli nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla ağrı gerilemiş ama tam olarak geçmemiş. 2. günün sonlarında anizokorisi ve bulanık görmesi düzelmiş. 4. günde baş ağrısı geçmiş. 3 yıldır, yılda 1-2 kez hafif şiddetli, yaygın baş ağrıları olduğunu, analjezik kullanmadan 30 dakikada geçtiğini, annesinde migren olduğunu belirtti. Başvuru esnasında yapılan nörolojik muayenesinde patoloji izlenmedi. Rutin kan tetkikleri, Beyin MR ve MR Anjiografi yapıldı, normal bulundu. Atak esnasında nonsteroid antienflamatuar ilaç ve eletriptan kullanması önerildi. Yaklaşık 3 ay sonra yine benzer atak yaşayan hastanın atak esnasında yapılan nörolojik muayenesinde sol>sağ anizokori saptandı. Atak tedavisi ile 1. günde anizokorisi ve bulanık görmesi düzeldi, 2. günün sonunda ağrısı geçti, nörolojik muayenesi normal saptandı. Hastanın kliniği, geçici nörolojik bulguları ve tetkiklerde patoloji saptanmaması üzerine benign epizodik unilateral midriazis ile seyreden migren tanısı koyularak takibine devam edildi. Tartışma Anizokori etyolojileri arasında birçok patolojinin yanında fizyolojik nedenler de bulunmaktadır. Genel populasyonda %20’ye kadar fizyolojik anizokori bulunmaktadır. Hastamızda daha önce migren kliniği bulunmaması, anizokori ile birlikte akut başlayan görme bozukluğu ve şiddetli baş ağrıları etyolojide intraserebral hemoraji, anevrizma, optik nörit gibi ciddi tanıları düşündürmüş olup görüntülemelerde herhangi bir patoloji saptanmaması, kliniğin 4. günde kendiliğinden tamamen düzelmesi ve tekrarlayan ataklarla seyretmesi üzerine benign epizodik unilateral midriazis ile seyreden migren tanısını düşündürmüştür.