Olumlu ve Olumsuz Sosyal Davranışlar Ebeveyn ve Akran İlişkilerinin Niteliği ve Sosyo Duygusal Özellikler Arasındaki İlişki Örüntüsünün Ergenlik Dönemi Boyunca İncelenmesi


BAYRAKTAR F., KUMRU A., SAYIL F. M. , PEKEL ULUDAĞLI N. , KINDAP TEPE Y., ÖZTÜRK A.

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey