Do Relaxation Exercises Have an Impact on Office Workers with Migraine?


Alaca N.

4th International Occupational and Environmental Diseases Congress, İstanbul, Turkey, 5 - 09 May 2020, pp.79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

OP-007 Migren Hastalığına Sahip Ofis Çalışanlarında Gevşeme Egzersizlerinin Etkisi Var mıdır? 

Nuray Alaca Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Amaç Mevcut çalışmanın amacı; migren hastalığının ilaç dışı tedavileri arasında sayılan gevşeme egzersizlerinin migren hastalığına sahip ofis çalışanlarında etkisini araştırmaktır. 

Yöntem Migren tanısı almış ofis çalışanlarına (20 kadın; ortalama yaş± standart hata: 27,8±9,74 yaş) her gün iki kez gevşeme egzersizi yapması için aynı fizyoterapist tarafından Jacobson progresif kas gevşeme egzersizleri ev programı olarak verildi. Hastaların, bir ay boyunca verilen egzersizleri hastaların yapıp yapmadığı egzersiz günlüğü tutularak takip edildi. Egzersizlerini düzgün yapmayan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastanın tedavi öncesi ve sonrası; ağrı skorları, atak sayısı ile süresi, yaşam kalitesi (SF 36) ve uyku kalitesi (Pittspurg uyku kalitesi indeksi, PUKİ) değerlendirmeleri yapıldı. İstatiksel olarak SSPS-21 kullanıldı ve p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Sonuçlar Bir aylık egzersiz sonrasında hastaların ağrı skorları, atak sayısı ile süresi, PUKİ değerleri azalmasına rağmen istatiksel olarak bir anlamlıklık yoktu (p>0,05). Yaşam kalitesi skorlarında; fiziksel sağlık (p<0,01), emosyonel rol güçlüğü (p<0,05), canlılık (p<0,05) skorları istatiksel olarak anlamlı şekilde artmıştı. Fiziksel fonksiyon (p>0,05), sosyal işlevsellik (p>0,05) ve ruhsal sağlık (p>0,05) ile ilgili yaşam kalitesi skorlarında anlamlılık bulunmuyordu. 

Tartışma Migren hastalığına sahip ofis çalışanlarında gevşeme egzersizlerinin bazı yaşam kalitesi skorlarında artmaya neden olduğunu görülürken diğer skorlarda bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Bunun nedeninin egzersizlerin ev programı şeklinde verilmesinden ve süre olarak bir aylık sürenin kısa olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz 

Anahtar Kelimeler: Migren, gevşeme egzersizi, yaşam kalitesi