Anesthesia in Congenital Heart Surgery in Specific Lesions-IV: Left-Right Shunts


Hayırlıoğlu M. B.

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Özel Sayısı , vol.10, no.3, pp.243-250, 2017 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Özel Sayısı
  • Page Numbers: pp.243-250

Abstract

 The most common lesions in congenital heart diseases are heart anomalies with left- right shunt. Congenital heart anomalies such as ventricular septal defect (VSD), atrial septal defect (ASD), patent ductus arteriosus (PDA), and endocardial cushion defects (ECD) cause left to right shunt by an abnormal connection between systemic and pulmonary circulation and are classified as acyanotic congenital heart diseases. Closing of isolated defects with transcatheter interventions may be an alternative to surgical treatment. Although different anesthesia techniques may be ap- plied during different treatment options, knowledge of anatomy, pathophysiology, and evaluation of the patient's preoperative clinical condition are important in anesthesia management. In this ar- ticle, anesthesia management of congenital heart diseases with left-right shunt will be summarized.

Konjenital kalp hastalıklarında en sık karşılaşılan lezyonlar, sol-sağ şantla seyreden kalp ano- malileridir. Ventriküler septal defekt (VSD), atrial septal defekt (ASD), patent duktus arteriozus (PDA) ve endokardiyal yastık defektleri (EYD) gibi doğumsal kalp anomalileri, sistemik ve pulmo- ner dolaşım arasında normalde olmaması gereken bir bağlantı ile sol-sağ şanta neden olurlar ve asi- yanotik konjenital kalp hastalıkları olarak sınıflandırılırlar. İzole defektlerin transkateter yöntemlerle kapatılması cerrahi tedaviye alternatif oluşturmaktadır. Farklı tedavi seçenekleri sıra- sında farklı anestezi uygulamaları olabilse de, anotomi, patofizyolojinin bilinmesi ve hastanın ope- rasyon öncesindeki durumunun değerlendirilmesi anestezi yönetiminde önemlidir. Bu yazıda sol-sağ şantla seyreden konjenital kalp hastalıklarında anestezi yönetimi özetlenecektir.