İşkolikliğin Bireysel Öncelleri Üzerine bir Araştırma: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerindeki Etkisi.


Bal E., Arıkan S., Günaydın S. C.

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 16 November 2013, pp.287-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287-294
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, işkoliklik ile ilişkisi olabileceği düşünülen kişilik faktörleri ve daha önceki çalışmalarda işkoliklik ile ilişkisi ele alınmayan değerler ve kariyer hedefleri değişkenleri ele alınarak işkolikliğin bu bireysel öncellerle ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya ait veriler İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 190 çalışanından elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, kişilik özelliklerinden “nevrotiklik” boyutunun işkolikliğin iki faktörü olan aşırı çalışma ve kompulsif çalışmayı yordadığını göstermiştir. Ayrıca, portre değerlerden de “güvenlik” değerinin işkolikliğin kompulsif çalışma faktörü üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Kariyer hedeflerinin ise işkoliklik boyutları üzerinde beklenen etkisi doğrulanmadığı için ara değişken etkisinden bahsedilememektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, Kişilik Özellikleri, Schwartz Portre Değerler, Kariyer Hedefleri