ENOSTOSIS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CALVARIAL METASTASES: A CASE REPORT


Güdük M. , Sav M. A. , Vardareli E. , Peker S.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.116-118, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.116-118

Abstract

Enostoses bone islands are usually asymptomatic, incidentally found bone lesions. In their differential diagnosis primary bone tumors and metastases should be considered. In our case study, we are presenting 65 years old male enostosis case who was operated with a preoperative diagnosis of metastasis.
Enostozlar kemik adaları , genelde insidental olarak bulunan, herhangi bir klinik şikayet yaratmayan kemik lezyonlarıdır. Ayırıcı tanılarında primer kemik tümörleri ve metastazlar mevcuttur ve tanıya yönelik çalışmalarda kafa karıştırıcı olabilmektedirler. Olgu sunumumuzda metastaz ön tanısı ile opere edilen 65 yaşındaki erkek enostoz olgusu sunulmaktadır.