Yaşlı Santral Sinir Sistemi Tümörlü Hastalarda Radyoterapi


Abacıoglu M. U.

Erişkin Santral Sinir Sistemi Tümörleri, Perran Fulden Yumuk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.39-42, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.39-42
  • Editörler: Perran Fulden Yumuk, Editör

Özet

Glioblastom tanısı yaşlı hasta grubunda daha sık konulmaktadır. Eşlik eden hastalıklar, performans

durumu gibi nedenlerle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi her zaman genç hastalarda olduğu

gibi uygulanamamaktadır. Yapılan çalışmaların ışığında hipofraksiyone radyoterapinin

konvansiyonel radyoterapi ile en azından eşdeğer hatta daha uygun bir seçenek olduğunu göstermektedir.

MGMT metilasyon durumunun bilinmesi tek başına veya radyoterapi ile birlikte Temozolomid’e

olan duyarlılığı gösteren önemli bir prediktif belirteç olarak göze çarpmaktadır.

Reirradiasyon yaşlı hastalarda da uygun endikasyonlarda uygulandığında minimal toksisite ile fayda

sağlayabilmektedir.

Glioblastoma is diagnosed more frequently in the elderly population. Optimum treatments

with surgery, radiotherapy and chemotherapy may not always be performed because of comorbidities

and the performance status. According to the results of recent trials, hypofractionated

radiotherapy appears to be at least non-inferior or even better than conventional radiotherapy.

MGMT methylation is an important predictive marker that demonstrates responsiveness to Temozolomide

in the elderly. Reirradiation may be beneficial with minimum toxicity in selected patients

with limited recurrences.